‘Praktijknetwerk maakt telers meer bewust van nutriënten en water’ : chrysantentelers uit Limburg en Bommelerwaard wisselen gegevens uit

Vijf chrysantentelers in Limburg en de Bommelerwaard leveren aan onderzoeker Wim Voogt gegevens over het klimaat, de watergift en het gebruik van stikstof, kalium en fosfaat. De bodemsoort en de grondwaterstand zijn van grote invloed op het gietgedrag en de bemesting. De telers hebben de frequentie van het gieten aangepast. De stikstofconcentratie blijft echter een aandachtspunt. Er is een overschot van stikstof tussen gift en opname

Related Links

Meer over: Publicaties | Uitrijden | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: