Reactie Bleker op mestfraudezaak

Reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de recente mestfraudezaak. De staatssecretaris zet uiteen hoe fraude met mest wordt aangepakt.

"Ook het bedrijfsleven zal zelf mijns inziens verantwoordelijkheid moeten nemen

om fraude met mesthandel en -transport tegen te gaan. Hierbij kan gedacht

worden aan een vorm van zelfsturing bijvoorbeeld via certificering. Ik zal daarover

met het bedrijfsleven overleggen", aldus Bleker in de brief aan de Tweede Kamer.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: