Sterke daling stikstof en fosfaat in dierlijke mest

In 2003 is de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest met ruim 7 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De hoeveelheid stikstof verminderde met ruim 5 procent. De daling is het gevolg van de inkrimping van de veestapel

Related Links

Meer over: Dier | Publicaties
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: