Uit de mest- en mineralenprogramma’s : is ‘bovengronds’ een alternatief voor zodebemesting?

Sommige veehouders hebben een hekel aan zodebemesting. Zij wijzen er op dat zware machines bodem en gewas kunnen beschadigen en benadrukken dat niet alleen de gebruikte machine het ammoniakverlies bepaalt, maar ook de 'mestkwaliteit' en de weersomstandigheden. Daarnaast speelt de intensiteit van een bedrijf een rol via de totale jaarlijkse mestgift. De wetgeving differentiëert niet voor die variabelen. Onderzoek ID, IMAG, PRI en PV doen samen onderzoek aan de effecten van 'mestkwaliteit' op verliezen en benutting. Dat onderzoek geeft aan dat het eiwitgehalte van een rantsoen een belangrijke invloed heeft op de samenstelling van mest

Related Links

Meer over: Dier | Publicaties | Uitrijden | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: