Ureumgehalte in melk bepaalt ammoniakemissie

Met behulp van het ureumgehalte in de melk zijn goede voorspellingen mogelijk van veranderingen in de ammoniakemissie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Gert van Duinkerkern aan de Wageningse Universiteit.

Eiwit is een belangrijke component van de voeding van melkkoeien. Eiwitwaarderingssystemen voor melkvee geven schattingen voor de verteringseigenschappen van verschillende typen voereiwit. Daarmee kan je uitrekenen hoeveel eiwit er beschikbaar komt voor de stofwisseling van de koe en in welke mate dit aansluit bij de eiwitbehoefte van de koe. Dit stelt ons in staat om evenwichtige en gezonde voeding te ontwikkelen voor melkkoeien, met zo min mogelijk verlies van waardevolle voedingsstoffen. Zo weten we bijvoorbeeld dat door verlaging van het eiwitgehalte in het voer, de stikstofverliezen van melkvee en de uitstoot van ammoniak uit melkveestallen dalen.

De belangrijkste resultaten uit het proefschrift zijn:

– Verhoging van de stikstofbenutting is mogelijk zonder nadelige gevolgen voor andere duurzaamheidsdoelen,

– Het gehalte aan ureum in de melk is een bruikbaar instrument om de ammoniakemissie te volgen en bij te sturen.

Bekijk de presentatie van het proefschrift met een samenvatting van Gert van Duinkerken.

Meer over: Nieuws | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: