Varkenssector heeft hoge kosten door mest

De Nederlandse varkenssector opereert in een concurrerende Europese markt en productiekosten spelen een belangrijke rol in de concurrentiepositie. Met € 1,41 per kg slachtgewicht had Nederland in 2009 een gemiddelde kostprijs ten opzichte van concurrerende landen in Europa. Maar Nederlandse varkenshouders betalen met 5% van de kostprijs relatief veel voor de afzet van mest.

De Nederlandse varkenssector opereert in een concurrerende Europese markt en productiekosten spelen een belangrijke rol in de concurrentiepositie. Met € 1,41 per kg slachtgewicht had Nederland in 2009 een gemiddelde kostprijs ten opzichte van concurrerende landen in Europa. De kostprijs in landen als Brazilië en Canada ligt echter veel lager.
De voerconversie van de Nederlandse varkenshouderij is gunstig en met Denemarken heeft Nederland de laagste kostprijs per big en de hoogste zeugproductiviteit. Maar Nederlandse varkenshouders betalen met 5% van de kostprijs relatief veel voor de afzet van mest.

 
De kosten door maatschappelijke wensen liggen in Nederland duidelijk hoger dan in andere landen en nemen bovendien tot 2013 nog toe. Deze kosten bedragen dan 23 cent per kg slachtgewicht. Andere landen hebben duidelijk lagere kosten, waarbij Duitsland en Denemarken een kostenstijging laten zien.

Milieubescherming en dierenwelzijn
Vooral milieukosten springen er in Nederland uit. Deze bestaan voor een belangrijk deel uit mestafzetkosten (circa 8 cent). De kosten op een gesloten bedrijf met 500 zeugen en 4.000 gemiddeld aanwezige vleesvarkens zijn berekend op jaarlijks € 90.000 en zijn daarmee hoger dan het gerealiseerde gezinsinkomen.
Wat dierenwelzijn betreft gaat de Nederlandse varkenssector op enkele punten verder dan de EU-wetgeving. De Europese oppervlakte-eis voor vleesvarkens bedraagt 0,65 m2. Hier wijken Duitsland (met 0,75 m2) en Nederland (met 0,8 m2) vanaf. Ook in de implementatie van groepshuisvesting lijkt Nederland duidelijk verder te zijn dan landen zoals Frankrijk, Spanje of Oost-Europese landen.
Tegenover de hoge kosten voor maatschappelijke wensen in Nederland staan voordelen op het gebied van sectorstructuur, logistiek en nabijheid van kennis.

InterPIG
Dit is het eerste Nederlandse rapport met de bevindingen van InterPIG, een internationaal netwerk van varkenseconomen, dat in 2003 begon als een groepje vanuit zes landen. Er zijn op dit moment leden uit 14 landen, voornamelijk vanuit de EU, maar ook vanuit Brazilië en Canada. Vanuit Nederland zijn het LEI en het Productschap Vee en Vlees (PVV) daarin actief. Het PVV financiert in 2010 en 2011 de Nederlandse activiteiten in InterPIG. Het PVV gebruikt de informatie uit deze studie voor de activiteiten ter ondersteuning van de concurrentiepositie van de Nederlandse varkenssector.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: