Wat is het verschil tussen mestbewerken en mestverwerken

Er is veel verwarring tussen mestverwerking en mestbewerking. Wat is het verschil hiertussen? Dit is een van de meest gestelde vragen op de site van mestverwerken.nl.

Onder mestbewerking verstaan we technische handelingen met mest, waaruit mestproducten voortkomen die in de Nederlandse landbouw worden afgezet met een hogere acceptatiegraad dan normale drijfmest (voorbeelden: mestscheiding en mestvergisting).

Onder mestverwerking verstaan we: technische handelingen met mest, waaruit producten voortkomen die buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet (bijvoorbeeld mestverbranding, productie van mestkorrels ten behoeve van export of afzet via tuincentra).

Kijk voor meer vraag en antwoord op http://www.mestverwerken.wur.nl/

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: