Zonder BOOM geen heide : wetgeving over plagsel is sta-in-de-weg voor regulier natuurbeheer

Door gewijzigde wetgeving en jurisprudentie moet plagsel (en ook maaisel) als afvalstof beschouwd worden is het onmogelijk geworden om plagsel onder te werken op landbouwgronden. Binnen de bestaande milieuwetgeving zijn er vier alternatieve afzetmogelijkheden: gebruik van plagsel als bouwstof, toepassing als meststof of structuurverbeteraar, verwerken tot meststof, en verwerken tot compost. Door compostering ontstaat een product dat volgens het BOOM (Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen) toepasbaar is als meststof. Maar compostering plaatst natuurbeheerders voor een grote kostenstijging, en het was al moeilijk om financiering te vinden voor het dure plaggen. Een oplossing kan zijn verandering in de wetgeving of een zelfstandige plaats voor plagsel in het BOOM, zodat toepassing weer mogelijk wordt als meststof of structuurverbeteraar in de landbouw

Related Links

Meer over: Publicaties | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: