Mestportaal analyse week 2: mestprijs blijft gelijk

De mestprijzen van de mestportaalnotering van week 2 kent nog geen wijzigingen ten opzichte van vorige week. Door afspraken aan de afzetzijde bij de akkerbouw blijft de prijs nog op niveau. De mestprijs voor varkensdrijfmest blijft daarom op 8 tot 10 euro toe te betalen. De mestmarkt voor pluimvee gaat ook rustig het nieuwe jaar in.

De vraag naar mest lijkt iets aan te trekken, maar het aanbod blijft achter. Je zou verwachten dat de mestprijs hierdoor gaat dalen, maar dit is nog niet het geval. Akkerbouwers hebben nog geen interesse om minder voor de mest te ontvangen. Hierdoor loopt de marge van intermediairs gevaar doordat de veehouders zeker niet meer willen betalen voor de afzet. De marge voor transporteurs staat ook onder druk door de hoge prijzen voor diesel.

Derogatie
Veehouders die mee willen doen aan de derogatie  kunnen een ruimere gebruiksnorm voor stikstof hanteren; 250 kg stikstof per hectare in plaats van 170 kg stikstof. De aanmelding moet wel voor 1 februari doorgegeven worden aan Dienst Regelingen. Aanvullende eisen waaraan voldaan moet worden is onder andere dat het areaal uit 70 procent grasland bestaat, bodembemonstering en een bemestingsplan. Kijk hier voor meer informatie over derogatie en de aanvullende eisen.

Meer analyses >>

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: