Mestportaal analyse week 5: Mestuitrijden mag maar toch niet

De Mestportaal mestnotering daalt deze week licht met 1 euro naar 5 tot 7 euro toe. Alleen mest die volgens afspraken in het najaar nu geleverd wordt krijgt nog maximaal 8 euro toe. In de regio Goes zijn de prijzen op een gelijk niveau als vorig jaar tijdens het begin van het seizoen, rond 2 euro toe in de grond gebracht, maar helaas kan er nog geen mest gereden worden door de vorst die over Nederland trekt.

Staatssecretaris Bleker heeft naar aanleiding van verzoeken uit de melkveesector (NMV) en naar aanleiding van vragen van Tweede kamerlid Janneke Snijder (VVD) in het najaar van 2011 de uitrijperiode voor grasland vervroegd met twee weken naar 1 februari. Het verzoek is ongediend omdat veel veehouders door het extreem natte weer met volle mestkelders de winterperiode ingegaan zijn. Dit verzoek heeft Bleker welwillend overwogen en de knoop doorgehakt richting 1 februari. Bleker heeft met het verzoek geen rekening gehouden met de weersomstandigheden.

Door de vorst die deze week nog aanhoudt lijkt het erop dat het uitrijden van de mest zeker niet eerder van start gaat dan half februari.
Alleen vaste mest op grasland dat onder een beheersregime valt mag momenteel uitgereden worden.

Zie ook mestuitrijden mag per 1 februari.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: