Mestportaal analyse week 6: Vorst houdt mestprijzen op peil

De Mestportaal mestnotering blijft deze week gelijk met gemiddeld 5 tot 7 euro toe. Het aanbod van varkensdrijfmest is nog beperkt doordat mest uitrijden nog niet is toegestaan. Het aanbod van rundveedrijfmest neemt in het oosten en noorden toe naarmate de vorst voortduurt. Door het natte najaar hebben niet alle melkveehouder de kelders leeggereden en hadden gehoopt om op eigen land de mest vroeg te kunnen uitrijden. Akkerbouwers hebben nog opslagruimte genoeg en nemen de rundveemest graag aan.

De handel in mest is zeer rustig. Mest uitrijden is door de aanhoudende vorst nog niet toegestaan en houden de mestprijzen stabiel. Aankomend weekend kan er eventueel een omslag komen in het weer en is er een kans op dooi. Maar ook op gedeeltelijk bevroren grond mag er geen mest aangewend worden.

Maatregelen tegen de kou
Transporteurs moeten met het vervoer van mest voorzorgsmaatregelen nemen tegen het koude weer. Drijfmest bevat voor de helft water en bevriest als het kwik ver onder nul komt. Vooral afsluiters kunnen vast vriezen, hiervoor biedt een gasbrander de helpende hand. Ook vrachtwagens met walking  floors die vaste mest vervoeren – vaak over een grotere afstand- moeten oppassen dat de mest niet aanvriest. Voorzorgsmaatregelen zijn niet ’s avonds alvast laden, niet te ver rijden met de mest, zodat de mest niet te lang in de vrachtwagen zit. Voor vrachtwagens met walking floors kan insmeren met plantaardige olie een optie zijn om bevriezing tegen te gaan.

Bekijk ook de voorgaande analyses.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: