Minder uitstoot door aanpassing voer

Op de Koeien en Kansen bedrijven zijn de ammoniakemissies in de stal, via beweiding en mesttoediening gemeten en zijn gemiddeld 3.4 kilogram per ton mest. Via eiwitarme voeding is het meeste resultaat te bereiken, daarna het stalsysteem, manier van opslag en uitrijden.

Factoren die een verlagende invloed op de emissie hebben zijn gebruik van eiwitarme voedermiddelen als snijmaïs en pulp, maar ook weidegang en een flink aandeel bouwland, waar mestinjectie plaatsvindt. Injectie leidt  tot een lagere emissie dan gebruik van de zodenbemester en sleufkouter op grasland. Eiwitrijke rantsoenen, mogelijk met een flink aandeel gras en graskuil, zullen een verhogende invloed op de ammoniakemissie hebben.
Maar met 3,4 kg per ton melk is het doel van 3,2 kg  nog niet bereikt. Een nauwkeurige en eiwitarme voeding is de eerste stap om het doel te bereiken.

Daarna komen andere maatregelen bij mesttoediening, stal en beweiding aan de orde. Een goed resultaat van de BEA begint bij een goed resultaat van de BEX.

Lees meer >>

Meer over: Melkveehouder | Nieuws | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: