Ontheffing stuifdekbestrijding met rundveemest

Akkerbouwers in de veenkolonien mogen vanaf 12:00 uur vrijdagmiddag 30 maart rundveedrijfmest gebruiken als antistuifdek.

Staatssecretaris Bleker geeft vanaf vanmiddag toestemming om rundveemest te gebruiken als antistuifmiddel in de veenkolonien. LTO had hiervoor een verzoek ingediend.

Deze tijdelijke vrijstelling geldt uitsluitend voor percelen waar al andere preventieve stuifwerende maatregelen zijn genomen. Het gaat hier om maatregelen zoals de inzaai van zomergerst of de bedekking van een perceel met een cellulosepreparaat.

Lees meer >>

Meer over: Akkerbouwer | Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: