Onderwerp: Akkerbouwer

Nieuwe bouwlandbemester van Berkers Techniek

9 december 2014

In de productcatalogus staat een nieuwe bouwlandbemester. Standaard is de machine voorzien van 21 verende tanden, een hydraulische vergrendeling, geharde stalen bussen in draaipunten en een snelkoppelblok. Lees verder

Nitraatrichtlijn heeft stikstofverliezen verminderd

17 februari 2014

De Nitraatrichtlijn van de Europese Unie heeft gezorgd voor een significante vermindering van de nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater in Europa. Dat blijkt uit een studie van Alterra, samen met collega-instituten uit Engeland, Polen en Spanje, die onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total Environment. Dat meldt Groene Ruimte. Lees verder

LTO: drijfmest tegen stuifschade in toekomst toestaan

23 april 2013

In de toekomst moet het gebruik van drijfmest om stuifschade te voorkomen weer worden toegestaan. Dat zegt Jack Luiten van LTO Nederland in het Dagblad van het Noorden. Lees verder

Samenwerking geeft €650 extra saldovoordeel

11 februari 2013

De samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder kan een saldovoordeel opleveren van €650 per hectare, doordat er meer hoge saldogewassen kunnen worden geteeld en door lagere mestafzetkosten. Lees verder

Mestopslag buiten bouwblok mogelijk in Groningen

6 februari 2013

Geuroverlast binnen het bouwblok kan in de provincie Groningen een mogelijkheid zijn om toestemming te krijgen voor het plaatsen van een mestopslag op een veldkavel. Wel moet de Provinciale Staten nog toestemming geven door de herziene provinciale omgevingsverordening goed te keuren. Lees verder

Afdekplicht oude mestsilo’s vanaf 2013

4 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 moeten ook oude mestsilo’s, die voor 1 juni 1987 gebouwd zijn worden afgedekt. De nieuwe regeling valt onder het nieuwe activiteitenbesluit. Lees verder

Minder uitspoeling door akkerranden

12 december 2012

CLM heeft in het rapport drie type randen beschreven waarmee waterkwaliteit- en biodiversiteitsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn getoetst op de inpasbaarheid in de agrarische praktijk. Lees verder

Mineralenbeleid verouderd

26 november 2012

Mest afvoeren en kunstmest aanvoeren past niet meer in deze huidige tijd, aldus Mark Heijmans van LTO. De Europese Nitraatrichtlijn zou volgens hem het beste afgeschafd kunnen worden. Lees verder

Biologische varkensmestopslag bij akkerbouwer

26 oktober 2012

Bionext, de ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding wil een onderzoek starten of er mogelijkheden zijn om biologische varkensmest kleinschalig op te slaan bij biologische akkerbouwers. Lees verder

Extra controles op vangewas na mais

24 oktober 2012

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de komende tijd extra controleren of maistelers wel na de oogst een vanggewas telen. Lees verder