LTO: drijfmest tegen stuifschade in toekomst toestaan

In de toekomst moet het gebruik van drijfmest om stuifschade te voorkomen weer worden toegestaan. Dat zegt Jack Luiten van LTO Nederland in het Dagblad van het Noorden.

De onlangs door het ministerie gegeven ontheffing kwam te laat en helpt te weinig, zegt Luiten. Volgens de noordelijke LTO-bestuurder Hilbrand Sinnema moet er minstens duizend hectare suikerbieten in de Veenkoloniƫn opnieuw worden ingezaaid.
Bij de storm vorige week donderdag liepen niet alleen boeren in Groningen en Drenthe schade op, ook in de Flevopolders en Zeeland werd schade aan gewassen aangericht door de stormachtige wind.

De vrijstelling mag onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt. Zo mag de runderdrijfmest alleen worden aangewend in combinatie met een waterspray. Dit moet de ammoniakvervluchtiging zo veel mogelijk verminderen.

Foto: PPO, Wageningen UR

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: