Mestoverschot niet alleen nadelig

Het mestoverschot is een luxe want het levert uiteindelijk geld op. Dat zegt Agrifirm-topman Ruud Tijssens en voorzitter van het Mestinvesteringsfonds in weekblad Boerderij.

Tijssens: "Ons uitgangspunt is dat mest geen afvalstof is, maar een waardevol nutriënt. Akkerbouwers hebben economisch voordeel bij het ruime mestaanbod dat we in Nederland hebben. Het is niet alleen maar nadelig dat we een mestoverschot hebben. Het is ook een luxe."

Ruud Tijssens is één van de initiators van het Mestinvesteringsfonds, dat in maart is opgericht. Doel is kansrijke mestverwerkingsinitiatieven financieel te ondersteunen en mogelijk te maken. De eerste mestverwerkingsprojecten worden binnen enkele weken bekend gemaakt.

Hij zegt tevreden te zijn over de wijze waarop de sector mestverwerking oppakt. "Sinds de start in maart hebben vijftig ondernemers met mestverwerkingsplannen zich aangemeld. Veertien daarvan zijn kansrijk. Dat vind ik een behoorlijk aantal. Het bewijst dat de sector mestverwerking serieus wil oppakken en voldoende marktpartijen brood zien in mestverwerking. Binnen een maand verwacht ik de bekendmaking van de eerste twee projecten."

Voor het Mestinvesteringsfonds kunnen alleen projecten meedoen die over een concreet businessplan beschikken, contracten hebben voor aan- en afvoer van mest, de ondernemers 20 tot 30 procent van het investeringsbedrag zelf kunnen inbrengen, banken hebben aangegeven positief te zijn en de vergunningen rond hebben.

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: