Mestportaal analyse week 43: Zonder haast mestbassins vullen

Er heerst rust op de mestmarkt. Mesthandelaren geven aan dat ze zonder haast mestbassins van akkerbouwers aan het vullen zijn. Vanuit de veehouders is er geen druk: zij hoeven op dit moment geen mest kwijt. De Mestportaalnotering verandert deze week niet.

De export van mest naar Duitsland loopt ook niet hard. Dat heeft vooral te maken met de aangescherpte gebruiksnormen voor stikstof uit dierlijke mest. De vraag naar mest door Duitse akkerbouwers is daardoor gedaald, merken mesthandelaren. De Duitse regering heeft de normen aangepast om aan de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen.
Van januari tot en met mei 2013 steeg de export van Nederlandse mest naar Duitsland overigens nog met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode van het  jaar ervoor. Cijfers van na mei zijn nog niet bekend.

Meer over: Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: