Dijksma: geen melkveewet, geen derogatie

Als de melkveewet niet door de politiek wordt gesteund, loopt Nederland het risico de derogatie kwijt te raken. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

De melkveewet moet de groei van de melkveesector na het afschaffen van het melkquotum in goede banen leiden. Belangrijk is dat de fosfaatproductie niet door het plafond heengaat. Als dat wel gebeurt, voldoet Nederland niet langer aan de derogatievoorwaarden zoals dat is afgesproken met de Europese Commissie.

Kans op verlies derogatie

Als de wet niet op 1 januari 2015 kan worden ingevoerd, kan de verplichte mestverwerking voor bedrijven met een fosfaatoverschot niet op gang komen. “Dan bestaat de kans dat Nederland door het fosfaatplafond heengaat en ligt het in de rede dat Nederland de derogatie verliest”, schrijft Dijksma.

“Als Nederland door het fosfaatplafond heengaat, moet ik productiebeperkende maatregelen nemen”, meldt Dijksma. “Daarbij ligt het invoeren van dierrechten voor de melkveehouderij het meest voor de hand.” Dijksma stelt dat de Europese Commissie de melkveewet heeft meegewogen bij het verlenen van derogatie voor de periode 2014-2017.

Dijksma wil dat de mestwet op 1 januari 2015 in werking treedt zodat de verplichte verwerking voor bedrijven met een overschot kan beginnen. In de melkveewet is verplichte mestverwerking vastgelegd. Bedrijven die in 2015 meer fosfaat produceren dan in 2013 moeten hun gehele overschot verwerken.

Meer over: Dier | Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: