‘Fosfaatproductie moeilijk te beperken’

Op korte termijn zijn er onvoldoende instrumenten om de groei van de fosfaatproductie in dierlijke mest door de melkveesector te beperken. Dat stelt Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland in Nieuwe Oogst. “We moeten ervoor zorgen dat er een extra rem komt om niet uit de bocht te vliegen met de groei van de fosfaatproductie.”

LTO wil de komende maanden met de leden in overleg over de groeiruimte en beperkingen voor de melkveesector na 2015. Voor de lange termijn zijn er volgens Romijn wel genoeg opties om het fosfaatprobleem op te lossen.

Ongeveer 60 procent van de melkveebedrijven produceert nu al meer fosfaat in dierlijke mest dan zij op hun eigen grond kunnen plaatsen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verwachting is dat de sector na het afschaffen van het melkquotum groeit en dat zal zorgen voor toename van de fosfaatproductie. De verplichting om mest te verwerken voor bedrijven met een overschot moet er mede voor zorgen dat Nederland niet meer gaat produceren dan het plafond voor fosfaatproductie dat de Europese Commissie heeft bepaald. Het verminderen van de fosfaatproductie via efficiƫnter voeren vraag tijd en voor het verwerven van extra grond bestaan niet altijd mogelijkheden. Ook fosfaatheffingen en verplichte deelname aan de Kringloopwijzer bieden voor de korte termijn slechts beperkt kansen voor verlagen van het overschot.

“Wanneer melkveehouders niet voldoende actie ondernemen om hun overschot aan fosfaat te verwerken, kan de fosfaatproductie de komende twee jaar explosief stijgen. Zeker als de komende jaren meer koeien worden gemolken”, constateert Romijn. “Wanneer de sector het ingestelde fosfaatplafond overschrijdt, zal de overheid maatregelen nemen. Daarbij komt de regie, die staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken tot dusver bij de sector zelf heeft gelegd, weer terug bij de politiek.”

Meer over: Dier | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: