Intermediairs zien mestverwerkingsplicht als kans

Intermediairs van mest zien de mestverwerkingsplicht die sinds 1 januari geldt vooral als een kans. Dat zegt Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie bij brancheorganisatie Cumela. Door de mestverwerkingsplicht hebben de mesthandelaren de mogelijkheid om klanten aan zich binden als ze die goed kunnen helpen bij het invulling geven aan de nieuwe regels.

Intermediairs zijn enorm bezig met de mestverwerkingsplicht, vertelt Verkerk. Dat bleek ook afgelopen maandag. “Toen organiseerde Cumela voor zijn leden de eerste voorlichtingsavond over de mestverwerkingsplicht. Daar kwamen maar liefst 175 intermediairs op af. Het was een positieve bijeenkomst.”

Volgens Verkerk willen de intermediairs hun klanten vóór zijn wat betreft de kennis van de regels van de mestverwerkingsplicht, zodat ze die kunnen helpen bij het invulling geven aan deze regels. “Er wordt onder meer gekeken naar het meeliften met de huidige pluimveemeststromen: export en verbranding in Moerdijk. Daarin is ruimte voor andere mestsoorten. Mesthandelaren onderzoeken waar en bij wie ze moeten zijn om een en ander op poten te kunnen zetten.”

De mesthandelaren tasten ook af wat voor geldstromen door de mestverwerkingsplicht gaan lopen. DLV heeft een landelijke mestverwerkingspool opgezet waar veehouders een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) kunnen sluiten met mestverwerkers voor 2014 en eventueel 2015. DLV gaat daarbij uit van 2 euro per kg te verwerken fosfaat. “Dat is volgens mesthandelaren veel te veel: zij gaan eerder uit van enkele dubbeltjes”, aldus Verkerk.

Meer over: Afvoer | Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: