Varkenshouders krijgen kelder niet leeg

VarkensVarkenshouders hebben te weinig mogelijkheden om van hun mest af te komen. Het zou zo maar kunnen dat mestkelders vol blijven zitten. Door de volle markt zijn de ophaalbijdragen al in tijden niet gezakt. Volgens handelaren is de kans aanwezig dat de prijzen eerder zullen stijgen dan dalen. Momenteel is de gemiddelde ophaalbijdrage nog altijd bijna 20 euro.

Een paar maanden geleden bleek al dat distributeurs moeite hadden met de varkensmest. Rundveemest had en heeft op sommige plekken nog steeds de overhand. Dat komt volgens handelaren vooral doordat de gehaltes in rundveemest gunstiger zijn en beter passen in de huidige gebruiksnormen. Er is gewoonweg weinig vraag naar varkensmest, dat stuwt de prijs omhoog.

Handelaren geven aan dat varkenshouders eigenlijk nergens heen kunnen met hun mest. Wat er een paar maanden geleden al voorspeld wordt, lijkt nu werkelijkheid te worden. Een verschuiving van rund- naar varkensmest is noodzaak, maar de kans dat het gaat gebeuren is volgens handelaren zeer klein.

Meer over: Afvoer | Mestnotering | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: