Geen derogatie? Meer mest verwerken of minder dieren houden

Als de Europese derogatieregeling voor het gebruik van stikstof uit dierlijke mest op grasland voor Nederland vervalt zullen boeren veel meer mest moeten gaan verwerken of aanzienlijk minder graasdieren moeten gaan houden. Dat blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR opdracht van en gefinancierd door de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO en LTO Nederland. Zo meldt AgriHolland.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het MAMBO-model. De meest recent ingeladen cijfers voor dieraantallen in dit model tijdens het onderzoek zijn van 2013. De cijfers uit 2015 zullen de komende tijd worden ingeladen.

In Europa mag een boer 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare landbouwgrond per jaar gebruiken. Als een ondernemer meedoet aan de derogatieregeling, en dus als veehouder voldoet aan de voorwaarden, mag 250 kilo of 230 kilo stikstof uit rundveemest per hectare grasland worden gebruikt. De Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland hebben LEI Wageningen UR gevraagd om de effecten van het eventueel wegvallen van de derogatie op de kosten van mestafzet en de benodigde mestverwerkingscapaciteit in beeld te brengen.

Als de Europese derogatieregeling voor mestafzet voor Nederland vervalt stijgen de kosten van mestafzet voor rundveemest met circa 116 miljoen euro, gebaseerd op het aantal dieren van 2013 en het mestbeleid en mestafzet-prijzen van 2015. Bij het wegvallen van de derogatie is 75% meer mestverwerkingscapaciteit nodig omdat er minder mest op het land mag worden afgezet. De verwerking zal moeten toenemen tot circa 41 miljoen kilo fosfaat per jaar.

Als de benodigde mestverwerkingscapaciteit op het moment van het eventueel verlies van derogatie niet beschikbaar is, zal het aantal koeien moeten verminderen. Op basis van de dieraantallen van 2013 is dan een reductie van 20% van het aantal graasdieren nodig. Naast de kosten van circa 116 miljoen euro komen daar voor de rundveehouderij circa 30 miljoen euro aan kosten van extra stikstofkunstmest en 9 miljoen euro aan kosten voor extra fosfaatkunstmest bij. In de akkerbouw nemen de kunstmestkosten met 3 miljoen euro af.

Zie voor meer informatie het rapport Effecten van derogatie op de kosten van mestafzet op de site van Wageningen UR. (AgriHolland / LEI Wageningen)

Meer over: Dier | Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: