Hoger rendement door thermofiel vergisten mest

Verwarmd vergisten van mest bij een temperatuur van minimaal 52 graden via thermofiele vergisting levert 50 procent meer biogas op dan mesofiele vergisting bij een temperatuur van circa 37 graden. Dat is gebleken in het Europees project ManureEcomine dat eind dit jaar wordt afgesloten, zo meldt AgriHolland.

Vergisters in Nederland en Duitsland zijn doorgaans mesofiele vergisters, terwijl er in Scandinavische landen veel met thermofiele installaties wordt vergist. Na een jaar laboratoriumonderzoek is binnen het project een pilotinstallatie gebouwd. Deze is een jaar lang getest in Nederland en een jaar in Spanje. In Nederland is varkensmest gebruikt, in Spanje rundveemest. In beide gevallen is een minimale hoeveelheid co-producten toegevoegd. Het bedrijf Colsen uit Hulst participeerde namens Nederland in het project.

Geen hogere kosten

Volgens Colsen hoeft thermofiele vergisting van mest niet tot hogere kosten te leiden. De restwarmte bij de omzetting van biogas naar elektriciteit, kan worden benutvoor het opwarmen van de vergister. Behalve het testen en vergelijken van 2 vergistingsmethoden, is binnen het project tevens gewerkt aan een ammoniakstripper. Na het vergistingsproces wordt het ammoniak gebonden en omgezet in ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat. Deze stoffen zijn te gebruiken in kunstmest. Door het ammoniak te binden, bevat het digistaat veel minder stikstof. Er wordt circa 80% van de stikstof uit het digestaat verwijderd. Vervolgens wordt het digestaat gescheiden. De fosfaatrijke dikke fractie kan geëxporteerd worden en de dunne fractie kan verder worden gezuiverd en geloosd op het riool.

Colsen heeft een thermofiele vergister met ammoniakstripper ontwikkeld die op veehouderijbedrijven toegepast kan worden. De installatie is economisch interessant voor melkveehouders met minimaal 200 koeien. Het bedrijf ziet ook mogelijkheden voor biologische varkenshouders. Voor gangbare varkenshouders is de installatie minder rendabel omdat varkensdrijfmest veel water bevat. Na de zomer van volgend jaar verwacht Colsen een project te starten met pluimveemest bij een loonbedrijf in Zwolle. Deze vergister heeft een capaciteit van 50 ton kippenmest per dag en heeft een opbrengst van 1.000 kilowattuur. (Boerderij / AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: