Mest mixen niet zonder gevaar

Uit (inter)nationale onderzoeken naar de hoogte van concentraties van zwavelwaterstof bij het mixen van mest blijkt dat piekconcentraties van meer dan 150 ppm H2S veelvuldig voorkomen wat een direct gevaar is voor mens en dier. De H2S-concentratie bleek sterk te variƫren zelfs wanneer de operationele condities en handelswijze gelijk waren. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij.

De hoogst gerapporteerde meetwaarde uit de onderzoeksresultaten bedroeg meer dan 4000 ppm H2S wat direct leidt tot verlies van het bewustzijn. Verder blijkt uit de onderzoeksresultaten dat dat de H2S-concentratie direct na aanvang van het mixen zeer sterk stijgt en tot een piekwaarde leidt. Daarbij kwam het regelmatig voor dat de concentraties gedurende langere tijd (15 minuten) verontrustend hoog waren.

Zwavelwaterstof heeft een lage geurdrempel van 0,005 tot 0,13 ppm en heeft een karakteristieke geur van rotte eieren. Echter bij concentraties boven de circa 100 ppm raakt het reukorgaan verlamd en is de geur niet meer herkenbaar voor mensen waardoor het gevaar niet meer te ruiken is. In de tabel staan de mogelijke effecten van blootstelling aan zwavelwaterstof op het lichaam bij verschillende concentraties zwavelwaterstof.

Op de website van Verantwoorde Veehouderij worden een aantal links weergegeven waarop informatie te vinden is over welke partijen informatie en adviezen geven over maatregelen om de veiligheid bij mestmixen te vergroten.

Meer over: Nieuws | Opslag
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: