Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Onderzoek: methaan afvangen en omzetten in CO2

16 april 2024

In mest kunnen gassen ontstaan door omzetting van bacteriën of door chemische processen. Methaan is een van de gassen die kunnen ontstaan en vrijkomen. Wageningen University & Research, Oonkay, Schuttelaar & Partners en LTO Noord onderzoeken hoe gassen uit externe mestopslagen zijn af te vangen en het methaan is om te zetten in CO2. Lees verder

Afhandeling aardbevingsschade door Werkgroep Mestkelders

15 december 2023

Om in Groningen de afhandeling van aardbevingsschade te monitoren is onder andere de werkgroep Mestkelders ingesteld. De werkgroep bekijkt of de nieuwe werkwijze van de mestkelderregeling de schadeafhandeling in algemene zin verbetert en waar nog bijstelling nodig is. Dat meldt staatssecretaris Vijlbrief voor Mijnbouw aan de Tweede Kamer. Lees verder

Betebe toont prototype mestrobot

6 december 2022

De Duitse stalinrichter Betebe toont tijdens Eurotier de Pick X. Een prototype van een mestrobot voor dichte vloeren. De machine moet in het najaar van 2023 verkrijgbaar zijn. Lees verder

Onderzoek naar toevoegen magnesiumchloride aan mest

27 mei 2022

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten opdracht te verlenen aan Dairy Campus voor onderzoek naar het toevoegen van magnesiumchloride aan de mest als maatregel om de ammoniakemissie uit veehouderijstallen te beperken. Lees verder

Hanskamp koetoilet vermindert ammoniakemissie met 30 tot 40 procent

2 mei 2022

Het koetoilet van Hanskamp vermindert de ammoniakemissie met 30 tot 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek op innovatiecentrum Dairy Campus. Lees verder

Magnesiumchloride verlaagt stikstofuitstoot

25 april 2022

Het bedrijf FarMin uit Gorredijk (Fr.) ziet kansen om de stikstofuitstoot van veehouderijbedrijven terug te dringen door magnesiumchloride door de mest te mengen. Dat meldt Omroep Fryslân. Lees verder

Minder ammoniakvorming door micro-organismen in varkensstal

24 december 2021

De uitstoot van ammoniak en geur in varkensstallen kan leiden tot overlast voor de omgeving. In de proeftuin ‘beperken emissie ammoniak’ is een veldonderzoek uitgevoerd naar de reductie van deze emissies. Bijzonder hieraan is het toepassen van een vernevelingssysteem dat Regeneratieve micro-organismen in de stal brengt. Lees verder

Onderzoek Dairy Campus: Koetoilet voldoet aan verwachting

14 september 2021

Het koetoilet van Hanskamp voldoet aan de verwachting. Dat blijkt uit onderzoek dat op Dairy Campus wordt uitgevoerd. Door een derde van de ongeveer 33 liter urine per koe per dag op te vangen, verminder de ammoniakemissie met 30 tot 40 procent. Lees verder

Nieuwe vloer met urineafvoer getest

13 september 2021

In een project van de Universiteit van Rostock wordt op dit moment een nieuwe stalvloer met een urineafvoer getest. De ontwikkeling van de vloer maakt deel uit van een groter project waarin gewerkt wordt aan 30 procent emissiereductie in 2030. … Lees verder

Steun voor project ‘’Voeden van een gezonde biodiverse bodem’

1 september 2021

Het collectief Groningen West ontvangt 114.769 steun van de Gedeputeerde Staten van Groningen voor de begeleiding van ondernemers binnen het project Voeden van een gezonde biodiverse bodem. Lees verder