Mestverwerkingscapaciteit is 35,9 miljoen kilo fosfaat

De mestverwerkingscapaciteit van de operationele verwerkers die in de inventarisatie is vastgesteld voor 2016 bedraagt 35,9 miljoen kilo fosfaat. Dit is een stijging van 10,9 miljoen kilo ten opzichte van de geïnventariseerde hoeveelheid in 2015. Dat meldt AgriHolland.

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het vierde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. Naast de inventarisatie van export en verwerking van mestproducten van mestverwerkingslocaties is ook de omvang in kaart gebracht van export van onbehandelde mest en champost. Op deze manier wordt een beeld verkregen van de totale omvang van verwerking en export van mestproducten.

Om de inventarisatie te kunnen maken is een vragenlijst verstuurd naar 177 mestverwerkers. Van 110 verwerkers is de ingevulde vragenlijst ontvangen en 7 van de respondenten hebben aangegeven gestopt te zijn met mestverwerking. De verwerkingscapaciteit van de groep die geen antwoorden hebben ingezonden is waar mogelijk bepaald met behulp van informatie uit eerdere inventarisaties. Het gaat hierbij om een groep van 32 verwerkers. De capaciteit van de groep niet-respondenten die nog niet eerder aan de inventarisatie heeft meegewerkt is ingeschat aan de hand van mondelinge mededelingen via telefonisch contact, informatie uit vergunningen of kennis omtrent het project aanwezig bij het projectteam. Deze groep bestond uit 35 verwerkers. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: