NVV en LTO: meer mest verwerken nog onverstandig

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij zijn teleurgesteld dat staatssecretaris Van Dam heeft besloten om de mestverwerkingspercentages voor 2017 voor de regio’s Oost en Zuid te verhogen. Dat meldt PigBusiness. Het is volgens de NVV en LTO  te vroeg in het hele proces om nog meer mest te verwerken.

NVV en LTO Varkenshouderij, voorstanders van evenwicht op de mestmarkt, hadden aangedrongen de percentages van 2016 te handhaven dat pleidooi vond gehoor bij een meerderheid in de Tweede Kamer. In Oost-Nederland is namelijk nog onvoldoende mestverwerkingscapaciteit, in Zuid-Nederland is een aantal installaties niet operationeel, als gevolg van problemen met de vergunningen.

De nu vastgestelde percentages zijn mede tot stand gekomen aan de hand van enquêtes onder mestverwerkers. De realiteit leert echter dat het lang duurt voordat mestverwerkingsinitiatieven daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dit duurt vaak langer dan een jaar. LTO en NVV blijven bij het ministerie op herziening van het standpunt. In de Tweede Kamer vinden de fracties van VVD, PVV, CDA ChristenUnie, SGP, Bontes/Van Klaveren en Houwers dat de verplichte verwerkingspercentages niet verhoogd moeten worden in 2017. Het CDA diende op 21 december een verzoek in voor een schriftelijk overleg over het Mestbeleid. (PigBusiness)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: