Onafhankelijke monstername dikke fractie verplicht in 2017

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen vanaf 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders. Dit staat in het concept Wijzigingsregeling van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Staatssecretaris van Dam van Economische Zaken heeft het voornemen de regeling per 1 januari 2017 in werking te laten treden. Met de nieuwe regeling willen de overheid en het bedrijfsleven de fraude met vaste mest verminderen en de handhaving hiervan versterken.

Onder de nieuwe regeling is onafhankelijke monstername bij dikke fractie verplicht. Het gaat om vaste mest bestaande uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 of mestcode 43 zit. Naast vrachtbemonstering wordt het onder strikte voorwaarden waarschijnlijk ook mogelijk om een partij te bemonsteren. Dit mestmonster geldt dan voor meerdere vrachten van vaste dierlijke meststoffen uit de betreffende partij.

Op het moment dat de nieuwe regeling in werking treedt, moet een onafhankelijke monsternemende organisatie zijn erkend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit geldt ook voor laboratoria die dierlijke mest willen analyseren. Het wordt waarschijnlijk vanaf begin november mogelijk om de erkenning voor onafhankelijke monsternemende organisaties en de erkenning voor laboratoria aan te vragen bij RVO.nl. (AgriHolland / RVO)

Meer over: Nieuws | Opslag
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: