Onderzoek naar effect mestmixen

Op Dairy Campus is afgelopen juni een nieuw project naar het effect van frequent mixen van mest op de emissie van ammoniak en broeikasgassen opgestart. Doel van dit onderzoek is te achterhalen of het dagelijks mengen van mest een reducerend effect heeft. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij.

De achterliggende gedachte is dat door het mixen geen korst op de mest ontstaat waarop, als een soort tweede vloer, urineplassen blijven liggen. Ook de concentratie van het gevaarlijke zwavelwaterstof (H2S) dat vrijkomt bij mixen wordt daarbij gemeten.

Twee technieken

Voor het mengen van de mest worden twee technieken vergeleken: De traditionele manier van mixen met een elektrisch aangedreven propellermixer of met lucht door een buizensysteem dat op de keldervloer is aangelegd. Beide systemen zijn geleverd door DSD Stalinrichting uit Dokkum. De emissies uit de gemixte afdelingen worden vergeleken met die uit de referentieafdelingen die niet gemixt worden. De eerste ronde loop tot eind september, een tweede ronde volgt begin 2018. Als er resultaten gemeld kunnen worden zal daar in de Attentiemail ook aandacht aan worden gegeven.

Meer over: Nieuws | Opslag
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: