Regeling Stimulering Mestverwerking verlengd

De Regeling Stimulering Mestverwerking is verlengd tot 30 september 2018. Dat meldt AgriHolland. Tegelijk met het invoeren van de nieuwe einddatum wordt ook een verduidelijking van de regeling doorgevoerd.

Om alle mestverwerkings- en verwaardingsinitiatieven in de gelegenheid te stellen om op de juiste wijze invulling te geven aan de verduidelijking van de regeling en gebruik te maken van de nieuwe einddatum, is besloten om de eerste openstellingsronde te heropenen tot en met 10 juli aanstaande.

Dat betekent dat initiatieven tot 10 juli 2017, 00.00 uur hun aanvraag kunnen wijzigen dan wel een nieuwe aanvraag kunnen indienen. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden geadministreerd en alleen in behandeling genomen als er minder initiatieven in aanmerking komen voor een financiƫle bijdrage dan dat er budget beschikbaar is.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: