Standaard kalium in mestonderzoek

Eurofins Agro neemt in hun laboratorium in Wageningen standaard kalium mee in hun mestanalyses van zowel vloeibare als vaste mest. Het onderzoek bestaat in Wageningen uit fosfaat, stikstof en kalium. Dat meldt Eurofins.

Het meten van kalium is niet wettelijk verplicht, maar het kan volgens Eurofins Agro afnemers wel helpen. “Zeker voor akkerbouwers is kalium een belangrijke indicator”, Ad Merks, business unitmanager Mest en Compost. “Voor onze primaire klanten, de loonwerkers en transporteurs, is het tegelijkertijd ook een ‘extra’ die ze kunnen bieden voor hun klanten. Een win-winsituatie dus. De klant kan ze direct benutten voor het bemestingsplan.”

Volgens Merks is het verstandig om naast het verplicht onderzoek ook een vrijwillig mestonderzoek te laten uitvoeren. “Boeren en tuinders ontvangen dan niet alleen informatie over fosfaat, stikstof, stikstof-ammoniak en kalium, maar ook over droge stof, ruw as, magnesium, natrium en de C/N-verhouding. De samenstelling van mest varieert namelijk enorm per bedrijf. Dat heeft te maken met verschillen in rantsoen, de gebruikte hoeveelheid spoelwater, de minerale samenstelling van diervoeders en de samenstelling van de veestapel. Goed mestonderzoek is vaak de ontbrekende schakel, maar wel onmisbaar voor een optimale bemesting.”

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: