Van Dam: e-CMR onvoldoende betrouwbaar

De Tweede Kamer vroeg de regering onlangs in een aangenomen motie die was ingediend door het CDA en de SGP om in overleg met de sector naast het AGR/GPS-systeem ook ruimte te bieden voor de alternatieve registratiemethode e-CMR bij de export van vaste bewerkte mest. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken laat in een reactie weten pas alternatieve systemen te willen toestaan als deze minimaal dezelfde mate van betrouwbaarheid opleveren als het huidige AGR/GPS-systeem. Volgens hem is dat bij het e-CMR-systeem nog onvoldoende het geval. Dat meldt AgriHolland.

Van Dam stelt dat er al geruime tijd overleg is tussen het ministerie en verschillende sectorpartijen over de mogelijkheid om e-CMR als alternatief voor AGR/GPS te erkennen. Cruciaal is voor hem dat sectorpartijen aantonen dat e-CMR de doelen van de regelgeving afdoende kan waarborgen. In opdracht van de ontwikkelaars van e-CMR is de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van e-CMR beoordeeld. De bevindingen staan in een vertrouwelijke rapportage, die de staatssecretaris heeft ontvangen. Op basis van dit rapport concludeert hij dat de betrouwbaarheid van e-CMR nog onvoldoende is geborgd en dat het systeem nog teveel mogelijkheden bevat voor manipulatie van gegevens.

Het rapport bevat aanbevelingen voor de ontwikkelaars van e-CMR om de gesignaleerde risico’s te verkleinen. Naast het oplossen van deze technische kenmerken van e-CMR moet worden beoordeeld of en hoe de handhavende diensten de handhaving ook op dit nieuwe instrument kunnen baseren. Van Dam is bereid daaraan te werken, maar vindt het nu te vroeg om definitief te bepalen dat en wanneer e-CMR als alternatief voor AGR/GPS kan worden toegestaan.

De staatssecretaris noemt het invoeren van de AGR/GPS-verplichting van groot belang om fraude bij de export van vaste mest te kunnen tegengaan. Hij wijst er op dat de sector al geruime tijd van op de hoogte was dat de verplichting per 1 januari 2017 zou worden ingevoerd. Verder is hij de ondernemers tegemoet gekomen door in de periode tussen 1 januari en 1 maart niet handhavend op te treden. Gezien het belang de AGR/GPS-verplichting, de inspanning die veel ondernemers al hebben gedaan om aan die verplichting te voldoen en de onzekerheid over de termijn waarop e-CMR als alternatief kan worden toegestaan anderzijds, zal de AGR/GPS-verplichting vanaf 1 maart wel worden gehandhaafd. (AgriHolland)

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: