Agrarische sector werkt samen aan duurzame mestverwaarding

Zes partijen uit de agrarische sector gaan samen met Wageninge UR per 1 januari samenwerken aan het innovatieprogramma Next Level mest Verwaarden. Dat meldt Agrifirm.

Het doel van het programma is de ontwikkeling van een duurzame mestverwaardingsketen. De zes partijen zijn Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, VanDrie Group, FrieslandCampina en ForFarmers. De bedrijven en Wageningen UR hebben een consortium gevormd waarin wordt samengewerkt met het Nederlands Centrum Mestverwaarding.

Er wordt gekeken naar wat de voorwaarden zijn voor een optimaal functionerende duurzame mestverwaardingsketen. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe producten, technologie en de organisatie door de hele keten heen. Obstakels, regelgeving en financiering worden in kaart gebracht en de opgedane kennis actief gedeeld met partijen die een leidende rol kunnen spelen in de verwerking en verwaarding van mest.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: