Alternatieven voor de luchtwasser

Inno__DLG_wasserLuchtwassers vangen in praktijk minder stank en ammoniak weg bij varkensstallen dan gedacht, bleek onlangs uit onderzoek van Wageningen University & Research. Andre Aarnink, onderzoeker Veehouderij en Milieu, zet de belangrijkste opties op een rijtje. Uitgangspunt bij deze alternatieven: pak de emissies aan bij de bron in de stal, zodat ook het stalklimaat voor veehouders en varkens verbetert.  Dat meldt AgriHolland.

Mestbanden

Om geuremissies tegen te gaan, moet de verse mest zo snel mogelijk de stal uit. Dat kan met behulp van mestbanden onder de roostervloer. Die zorgen ervoor dat de vaste mest enkele keren per dag wordt afgevoerd en de urine continu. Praktijkonderzoek leverde een reductie van circa 70% op van zowel stank als ammoniak.

Mestgedrag

Varkens zijn van nature propere dieren die liever niet poepen en plassen waar ze eten en slapen. Met behulp van de stalinrichting kunnen veehouders dat gedrag sturen, zodat de varkens in een vaste hoek gaan mesten. Dat verkleint het mestoppervlak en dus de emissie van ammoniak. De ammoniakreductie kan oplopen tot 50 à 60%.

Mest koelen

Hoe hoger de temperatuur van de mest, hoe meer stank en ammoniak vrijkomt. Doorgaans is de mest 18 a 20 graden Celsius. Koeling tot onder de 15 graden levert al zo’n 50% reductie op van ammoniak. Ook de stank neemt hierdoor af, maar de mate waarin is nog niet goed onderzocht.

Mest verdunnen

Als je mest verdunt met water neemt de ammoniakemissie evenredig af. Dat kan een emissiereductie opleveren van 50%. Je kunt dit water ook vervangen door ‘spoelvloeistof’. Die vloeistof ontstaat als je de mest scheidt in een dikke en dunne fractie en de dunne fractie belucht buiten de stal, waardoor de ammoniak wordt omgezet in nitraat.

Mest aanzuren

Als je mest uit de stal aanzuurt met zwavelzuur bindt dat zwavelzuur de ammoniak in de dunne mestfractie. Die vloeistof gebruik je vervolgens in de stal om verse mest in op te vangen en af te voeren, zodat je ook in de stal ammoniak bindt. Dit systeem wordt al toegepast in Denemarken en geeft een ammoniakreductie van 70%.

Aarnink denkt dat zijn top-3 momenteel de beste papieren heeft, maar hij kan niet exact aangeven hoe hoog de kosten zijn van deze systemen. (AgriHolland) (Foto: Inno+)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: