Betere fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib mogelijk

Philipp Karl Wilfert heeft tijdens zijn promotieonderzoek een methode ontwikkeld om een betere fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib mogelijk te maken. Dat meldt AgriHolland.

Het proces is gepatenteerd en zal nu op piloot schaal worden getest in het ViviMag project. Wilfert hoopt woensdag 4 april te promoveren aan de TU Delft.

Fosfaat is een belangrijk bestanddeel van kunstmest. Fosfaaterts is momenteel de belangrijkste bron van fosfaat, maar de voorraden zijn eindig en het gebruik is niet circulair. Bovendien is Europa afhankelijk van de import van fosfaat voor zijn voedselproductie. Veel fosfaat eindigt in rioolwaterzuiveringen. Hier wordt het verwijderd en vastgelegd om milieuschade van het oppervlaktewater te voorkomen. Dit gebeurt vaak door dosering van ijzerzouten. Het ijzer bindt het opgeloste fosfaat en legt het vast in onoplosbare ijzerfosfaat neerslagen die in het zuiveringsslib terecht komen. Dit slib wordt op verschillende manier verwerkt, maar het fosfaat wordt dan meestal niet of slecht hergebruikt.

In het promotieonderzoek van Wilfert is fosfaatterugwinning uit zuiveringsslib onderzocht. Eerst zijn de gevormde ijzerfosfaat neerslagen in detail onderzocht met verschillende methoden. Uit deze analyses bleek dat het fosfaat in het zuiveringssslib vooral gebonden is in het ijzerfosfaat mineraal vivianiet. Vervolgens is aangetoond dat dit vivianiet kan worden gewonnen uit het slib met bekende en kosteneffectieve magnetische scheidingsmethoden uit de mijnbouwindustrie. Op basis hiervan is een route voor ijzer en fosfaat terugwinning voorgesteld waarbij het magnetisch teruggewonnen vivianiet met kaliloog wordt opgelost om een kaliumfosfaat kunstmestoplossing te maken. Hierbij worden onoplosbare ijzeroxiden gevormd die weer kunnen worden gebruikt voor de productie van ijzerzouten. Deze ijzerzouten kunnen dan weer gebruikt worden voor het binden van het fosfaat in de rioolwaterzuivering. Dit proces is gepatenteerd en zal nu op pilotschaal worden getest in het ViviMag project. (AgriHolland / foto: SNB)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: