Limburg pakt mestfraude aan

Handhavers en toezichthouders gaan in Limburg samenwerken om mestfraude tegen te gaan en aan te pakken. Dat melden AgriHolland en Waterschap Limburg.

De partijen die de samenwerking aangaan zijn het Openbaar Ministerie, de politie, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, het waterschap Limburg. De provincie en gemeentes vervullen verschillende rollen. Het Openbaar Ministerie bestrijdt de fraude, het waterschap draagt zorg voor een goede waterkwaliteit, de provincie is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de handhaving, gemeentes hebben onder meer een rol vanwege toezicht en vergunningverlening bij bedrijven en de politie staat aan de lat voor de opsporing.

De mestfraude heeft negatieve gevolgen voor de leefomgeving, inclusief het grondwater en werkt criminaliteit in de hand. Tijdens het bestuurlijk overleg onderkenden de ketenpartners het belang van intensiever samenwerken. Het bestuurlijk overleg vormde een aanzet om te komen tot een Bestuurlijk Platform Overleg Ketenpartners voor de hele provincie. De projectgroep Ketensamenwerking van de regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord, het waterschap Limburg en de provincie werken de komende periode samen toe naar een concreet plan. Daarin wordt de opzet van een casusoverleg meegenomen en het snel en effectief uitwisselen van gegevens. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: