Nieuwe regels import dierlijke mest

Met ingang van 25 juni 2018 zullen aanvragen voor de import van onbehandelde mest vanuit Duitsland alleen nog door de NVWA in behandeling worden genomen als hierop volledige en correcte registratienummers van de bedrijven van oorsprong zijn vermeld. Dat meldt Cumela Nederland. De nieuwe regel is niet van toepassing op de import van mest van paardachtigen.

In Duitsland dienen Duitse veehouders die niet-verwerkte mest afzetten in andere landen binnen Europa geregistreerd te zijn op basis van artikel 23 van de Verordening Dierlijke bijproducten. Dit is door de Duitse autoriteiten ook gecommuniceerd naar de bedrijven. De Duitse autoriteiten willen dat dit registratienummer vermeld wordt op het aanvraagformulier tot invoertoestemming, bij de gegevens van het bedrijf of bedrijven van oorsprong. Dit betekent dat de NVWA aanvragen tot invoertoestemming van niet-verwerkte mest waarbij geen of onjuist registratienummer van de veehouderijĀ  is vermeld niet in behandeling kan nemen en dan ook geen toestemming zal verstrekken.

Op dit moment wordt het digitale aanvraagformulier (zie website NVWA) aangepast, zodat de juiste gegevens ingevuld kunnen worden.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: