Verwerking overschot fosfaat in vleesvarkensmest: korrelen economisch meest aantrekkelijk

Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat verwerking van vleesvarkensmest, met name door korrelen van ruwe mest of de dikke fractie, economisch het meest aantrekkelijk is. Deze conclusie is bij de veronderstelling dat de prijs van de korrels bepaald wordt door de mineraleninhoud van de korrels. Dat meldt AgriHolland.

Verlaging van het fosforgehalte in het voer is voor de vleesvarkenssector economisch niet aantrekkelijk. Ook als de omvang van de fosfaatafzetruimte voor vleesvarkensmest in Nederland groter of kleiner zou zijn, dan blijft dezelfde mestverwerkingstechniek optimaal. Zelfs bij de hoogste afzetruimte moet namelijk nog een deel van de mest worden verwerkt.

Volledig korrelen van de ruwe mest en korrelen van de dikke fractie na scheiden met een decanteercentrifuge zijn de economisch meest aantrekkelijke mestverwerkingstechnieken. De mest scheiden met een decanteercentrifuge en vervolgens composteren van de dikke fractie is economische minder aantrekkelijk vanwege de hoge transportkosten en de lagere opbrengsten van de compost. Het BioEcoSIM-proces is ook minder aantrekkelijk, vanwege de hoge mestverwerkingskosten en de lagere opbrengsten van de eindproducten. Voor de vleesvarkenssector als geheel gaat het om een verschil tussen 11 miljoen en 19 miljoen euro in nettokosten tussen de duurste en de goedkoopste techniek. Voor een individuele vleesvarkenshouder kan de optimale uitkomst anders zijn, bijvoorbeeld omdat hij zijn mest wel allemaal lokaal kwijt kan.

Wageningen Economic Research heeft voor de studie het eerder door hen ontwikkelde Model for Economically Robust InvestmenT decisions (MERIT) gebruikt. MERIT is een wiskundig optimalisatiemodel dat de economisch meest aantrekkelijke oplossing bepaalt uit een aantal mogelijke oplossingen als er grote onzekerheden bestaan rond de prijzen van grondstoffen en van eindproducten en rond de kwaliteit van de eindproducten. (WUR / AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: