160 aanmeldingen voor Keurmest

Voor de gedragscode Keurmest zijn inmiddels 160 aanmeldingen binnen. Dat meldt Nieuwe Oogst.

Bedrijven die de code hebben ondertekend zijn te vinden in het openbaar register op de website Keurmest.nl. Ze verklaren dat zij naar eer en geweten zorgvuldig en volgens de regels met mest omgaan. De inschrijvingen komen gestaag binnen, stelt portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit Claude van Dongen van LTO Nederland.

De gedragscode Keurmest is een eerste stap richting een gecertificeerde keten voor mestafzet en -gebruik. Momenteel wordt door certificeringinstantie KIWA, samen met de betrokken ondernemers in de verschillende delen van de keten, onderzocht aan welke voorwaarden een ketencertificering voor mest zou moeten voldoen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: