‘Kosten voor aflevering dikke fractie te hoog’

De procedure voor de aflevering van mest die als dikke fractie het erf afgaat, zijn te star en brengen te hoge kosten met zich mee. Daarover stelt VVD-Kamerlid Helma Lodders vragen aan minister Carola Schouten. Dat meldt Nieuwe Oogst.

Met ingang van 2019 gelden nieuwe regels voor het afleveren van dikke fractie. Zo moet elke vracht mest die van het erf vertrekt voor 14.00 uur worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor bemonstering op de dag daarna. De kosten voor de veehouder bedragen 58 euro per monster.

Wanneer het aantal vrachten hoger uitpakt dan verwacht, omdat bijvoorbeeld bij nat weer minder wordt geladen, kunnen de extra vrachten niet later op dezelfde dag nog worden aangemeld voor bemonstering. Dat betekent dat de loonwerker en de monsternemer een dag later nog eens terug moeten komen. De veehouder draait op voor de extra kosten van de trage dienstverlening en de akkerbouwer kan niet verder met zijn werkzaamheden.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: