Mestregelgeving moet uitvoerbaar zijn

Landbouwminister Carola Schouten maakte eind vorig jaar bekend te overwegen om bij het uitrijden van alle mest een registratiesysteem verplicht te stellen. Cumela gaat hierover in gesprek.

De verplichte registratie maakt de tongen los. Het is een plan waarover het ministerie in overleg is met alle sectorpartijen. Het doel is om te komen tot een vereenvoudiging van het mestbeleid. Cumela is één van de partijen die aan het overleg meedoet. De inzet van Cumale is om te komen tot een regeling die praktisch uitvoerbaar is en die tegemoet komt aan de wens om de hele regelgeving eenvoudiger en robuuster te maken.

Daarvoor wordt een klankbordgroep opgezet, waarin Cumela-leden, met verschillende typen bedrijven vertegenwoordigd worden, om samen te komen tot een goede afstemming met de praktijk. De besturen van de sectie meststoffendistributie en agrarisch loonwerk zijn hier nauw bij betrokken.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: