Regionale afspraken voor mestbewerking in Brabant

De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten in het oosten van Brabant willen een regionaal afsprakenkader maken voor mestbewerking. De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert in het milieueffectrapport voor dit plan eerst te onderzoeken hoeveel mest bewerkt moet worden en welke opties er voor mestbewerking zijn, en daarna pas naar geschikte locaties te kijken.

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten willen een regionaal afsprakenkader maken voor mestbewerking. Met dit kader kan worden beoordeeld welke locaties geschikt zijn voor mestbewerkingsprojecten. De inhoud van het kader kan grote invloed hebben op de keuze voor locaties. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

De commissie adviseert om eerst te onderzoeken hoeveel mest bewerkt moet worden in Noord-Brabant. Er moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van het mestbeleid en de invloed die dat heeft op het aanbod van verschillende soorten mest. Ook wordt aanbevolen om enkele ‘modelinstallaties’ voor klein- en grootschalige mestbewerking en verschillende technieken in beeld te brengen. Dit maakt de verschillende mogelijkheden van mestbewerking met bijbehorende milieueffecten zichtbaar. Door dit eerst te onderzoeken, worden de milieuafwegingen over de locaties transparanter. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: