Eis over ammoniakemissie koppelen aan derogatie?

De Europese Commissie is van mening dat zij bevoegd is op grond van de Nitraatrichtlijn ook voorwaarden te stellen om de depositie van ammoniak terug te dringen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de SGP.

Het verlenen van een derogatie om op grasland een hogere gift van dierlijke mest toe te staan kan leiden tot een hogere ammoniakemissie. Deze emissie kan uiteindelijk neerslaan op het water en daarmee gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Dat is de achterliggende reden van de mening van de Europese Commissie.

In gesprekken waren Nederland en de Europese Commissie het niet eens over bepaalde aanvullende voorwaarden bij het verlenen van de derogatie, meldt Schouten. Dat betrof met name de eis dat bij gebruik van de sleepvoetbemester op derogatiebedrijven op klei- en veengronden de mest alleen mag worden uitgereden wanneer de buitentemperatuur 20 °C of lager is.

Schouten meent dat er geen wetenschappelijke basis ten grondslag ligt aan de eis ten aanzien van de buitentemperatuur bij het uitrijden. In de context van de onderhandelingen en de gewenste duidelijkheid over de verlenging van de derogatie is het de minister niet gelukt deze voorwaarde van tafel te krijgen. (Ministerie LNV / AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: