Meer mest geëxporteerd in 2019

In 2019 exporteerde Nederland 2 procent meer mest in vergelijking met 2018. Dat meldt Nieuwe Oogst. In totaal werd er iets meer dan 3 miljoen ton mest de landsgrenzen over gebracht.

De hoeveelheid fosfaat die via dierlijke mest die naar het buitenland ging, nam met 5 procent toe tot 36,1 miljoen kilo en de hoeveelheid stikstof steeg met ruim 2 procent tot 37,9 miljoen kilo.

Frankrijk is de belangrijkste afzetmarkt voor mest uit Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op basis van de ontvangen vervoersbewijzen dierlijke mest.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: