Meer mest verwerkt in Vlaanderen

Jaarlijks geeft het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) inzicht over de stand van zaken en veranderingen in de mestverwerking in Vlaanderen. In 2019 is er 49,8 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest verwerkt, dat is 5,7 miljoen kg meer dan twee jaar eerder.

In 2016 werd 42,3 miljoen kg stikstof verwerkt. De stijgende trend in de hoeveelheid verwerkte stikstof in Vlaanderen wordt voortgezet. Momenteel zijn er in Vlaanderen 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief.

Van de 49,8 miljoen kg stikstof die in 2019 verwerkt werd, was 87% afkomstig van de verwerking en export van varkensmest (21,2 miljoen kg N of 42,6%) en de verwerking en export van pluimveemest (22,2 miljoen kg N of 44,6%). Voor beide types is de export ruwe mest gedaald, maar de verwerking gestegen. Voorgaande jaren was het aandeel van varkensmest hoger dan die van pluimveemest. In 2019 is een kentering waar te nemen met een hoger aandeel van pluimveemest. Een verklaring hiervoor is de snellere stijging van de pluimveestapel, terwijl de varkensstapel stabiel is gebleven ten opzichte van 2017.

De verwerking en export van runder- en kalfsmest steeg met 6,6% ten opzichte van 2017, terwijl de import van rundermest is gedaald (van 129.606 ton naar 42.389 ton). De verwerking van dikke fractie van rundermest is gedaald met 59%. De export van ruwe rundermest naar Nederland steeg wel met 6,2%. Ook de verwerking van dunne fractie van rundermest is gestegen (48,1% of 306 141 kg N), net als runderstalmest (4,5% of 1 845 ton). Daarnaast kent de verwerking van digestaat een daling van 2,4% naar 1,4%.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: