Mestbewerking mag op bedrijventerrein Oss

De gemeente Oss mag niet via een bijzondere bepaling in het bestemmingsplan mestbewerking op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer onmogelijk maken. Zo meldt AgriHolland.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan op woensdag 21 oktober. De gemeente wilde een dergelijke activiteit voorkomen, de provincie Noord-Brabant wilde deze optie openhouden.

Nadat de gemeente Oss het bestemmingsplan had vastgesteld, was de provincie het met een deel van het plan niet eens. Het betrof een verbod voor mestbewerking op de bedrijventerreinen. In dit verschil van standpunt deed de Raad van State uitspraak. Nu de provincie in het gelijk is gesteld, betekent dit dat de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer behouden blijven als mogelijk geschikte locatie voor mestbewerking. Dit betekent niet dat een concrete locatie daarvoor nu ook al definitief is aangewezen.

De provincie wil het bedrijventerrein in Oss voor mestbewerking beschikbaar houden omdat er in Brabant een grote opgave is om het mestoverschot te verwerken. Het college van Gedeputeerde Staten streeft ernaar om in Brabant geproduceerde mest ook in Brabant te verwerken. Dat moet wel op een voor mens en milieu verantwoorde manier gebeuren

Om tot goed beleid te komen wordt er op dit moment een milieueffectrapportage opgesteld. In dit mileutechnisch onderzoek worden zowel zoekgebieden op bedrijventerreinen als het buitengebied meegenomen. Het rapport wordt beoordeeld door de commissie voor de milieueffectrapportage en door Brabant advies.

Naast bovenstaand traject speelt het plan van OOC Beheer om een omgevingsvergunning aan te vragen voor onder meer een mestbewerkingsinstallatie in Oss. Het bestemmingsplan van de gemeente Oss maakt onderdeel uit van de beoordeling van een eventuele aanvraag voor deze vergunning. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: