NVWA: Extra capaciteit voor toezicht mestcontroles

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2020 extra capaciteit inzetten voor het toezicht op productveiligheid en mestcontroles. Dat is te lezen in het jaarplan.

Het domein meststoffen van de NVWA richt zich op gebruikers, aanbieders van mest, intermediairs en afnemers van mest. Binnen die doelgroep is sprake van een toezichtintensiteit van 5%. Dat houdt in dat 5% van de doelgroep door de NVWA wordt bezocht.

Op basis van 236 inspecties in de periode januari tot en met september 2019 is sprake van een naleving van 78 procent, aldus de NVWA. Hoeveel controles de autoriteit dit jaar gaat uitvoeren, wordt niet gemeld.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: