Rij- en rusttijden mesttransport ook versoepeld

De rij- en rusttijden zijn versoepeld en omdat mesttransport tot de cruciale beroepen behoort geldt de versoepeling ook daarvoor. Dat meldt Cumela.

Ook mesttransport valt binnen de categorie van een cruciaal beroep. In de beschrijving van cruciale beroepen is de agrarische sector expliciet als onderdeel van de voedselketen opgenomen en Cumela Nederland heeft de bevestiging van het Ministerie dat mesttransport en -aanwending daaronder valt.

De rij- en rusttijden voor mesttransport zijn met terugwerkende kracht sinds 14 maart tot en met 6 april versoepeld. Concreet betreft dit een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur. Een andere wijziging betreft de wekelijke rustperiode. Op dit moment geldt dat een wekelijkse rustperiode uiterlijk 6 dagen na het einde van de laatste wekelijkse rust moet beginnen. Dit wordt nu 7 dagen.

Voor het internationaal transport van mest en alle mogelijke belemmeringen aan grenzen verwijst Cumela Nederland naar de website van Transport- en Logistiek Nederland waar steeds een actueel overzicht van de situatie staat. Ook in de buurlanden is de voedselketen als cruciaal bestempeld (Cumela / AgriHolland)

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: