Drinkwater uit nieuwe kleinschalige biovergistersinstallatie

Heritage Eco Solutions introduceert in samenwerking met Bert Energy het ‘slurrytoenergy’ en ‘slurrytowater’ concept, een biovergistersinstallatie die volgens het bedrijf het mestprobleem van de veehouder oplost en al economisch interessant is vanaf drie kuub drijfmest per dag.

De anaerobe biovergister van Bert Energy kan alle soorten drijf- en stalmest omzetten in energie. De biovergistingsinstallatie bestaat uit een zogenoemde Combined Heat and Power-container en één of meerdere vergistercontainers. Die containers zijn beschikbaar in groottes van 60 tot 1.200 kuub. Volgens Heritage Eco Solutions is voor het plaatsen geen vergunning nodig. De drijfmest gaat vanuit de mestkelder door een mestscheider die de juiste hoeveelheid dikke fractie voor de biovergister maakt. Vervolgens zet de vergistercontainer de drijfmest om in biogas. Tenslotte maakt de CHP-container er stroom en warmte van. Per uur produceert één vergister een stroomopbrengst van 15 kW en een vergelijkbare hoeveelheid warmte, aldus het bedrijf.

Digestaat naar opslagreservoir

Uit de verwerkte drijfmest blijft digestaat over. Deze vloeit automatisch naar het opslagreservoir of naar de optionele zogeheten ‘slurrytowater’ installatie. Deze installatie wint door middel van het omgekeerde osmosesysteem drink- of grijswater uit het digestaat. De opbrengst van grijswater is 75 procent van het volume en die van drinkwater 62 procent. Daarnaast blijft er tien procent NPK-meststoffen over bij grijswater en 23 procent bij drinkwater. Deze zijn geschikt voor eigen gebruik of verkoop.

De aanschafkosten van de installatie zijn afhankelijk van de veestapelgrootte. Ter illustratie: de aanschafkosten van een installatie voor 5.000 kuub varkensmest per jaar zijn zo’n 542.000 euro en is terug te verdienen in vierenhalf jaar, aldus Heritage Eco Solutions. De installatie valt onder de MIA/Vamil regeling, dus de koper kan 36 procent van het aankoopbedrag terugvragen bij de RVO. Daarnaast bespaart de veehouder op mestverwerkingskosten, stroom, warmte en mogelijk ook op water wat samen neerkomt op een besparing van zo’n 100.000 euro per jaar volgens het bedrijf.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: