Export dierlijke mest licht gedaald

In 2020 werd er 3,1 miljoen ton mest vanuit Nederland geëxporteerd. Dat is minder dan een jaar eerder. De meeste geëxporteerde mest gaat als mengmest naar het buitenland.

De mengmest is vaak pluimveemest gemengd met de mest van een andere diersoort. Rundveemest wordt amper geëxporteerd. Vorig jaar ging er namelijk maar 240.000 kilo fosfaat uit rundveemest naar het buitenland.

De 3,1 miljoen ton mest dat geëxporteerd is, bevatte 34,7 miljoen kilo fosfaat. Een daling van vier procent ten opzichte van een jaar eerder. In de mest zat 36 miljoen kilo stikstof, ongeveer twee miljoen kg minder dan in 2019.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: